Loading...
Aanvraagprocedure 2017-10-30T10:31:01+00:00

Aanvraagprocedure

Henri Bernard Stichting helpt studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor wie geen andere hulp beschikbaar is via de officiële kanalen, en daardoor niet meer de mogelijkheid zouden hebben om hun studie af te ronden. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • de student moet de aanvraag indienen. een decaan van de universiteit moet de aanvraag ondersteunen.
  • De universiteit verifieert de gegevens van de student.
  • De decaan van de Universiteit moet de ondersteunende brief ondertekenen;
  • onderzocht dient te worden waarom de student geen recht heeft op studiefinanciering;
  • De ondersteuning die verleend zou kunnen worden is alleen bedoeld om studiekosten te betalen, en kan dus nooit gericht zijn op kosten levensonderhoud , of kamerhuur of vervoerskosten.
  • De Stichting onderzoekt wat reëel en aanvaardbaar en verantwoord is.

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet kunt u de aanvraag bij ons indienen door middel van een aanvraagformulier op deze site. Het aanvraagformulier moet in de Nederlandse taal zijn ingevuld en worden ondertekend door de student. De ondersteunende brief moet zijn ondertekend door de decaan.  Het bestuur neemt alleen volledig ingevulde formulieren met de daarbij gevraagde documentatie in behandeling.

VANAF 1 juni 2017  KUNT U UITSLUITEND AANVRAGEN INDIENEN VIA DE DIGITALE AANVRAAGPROCEDURE!

Aanvraagformulier

[contact-form-7 id="55" title="Aanvraagformulier"]