Loading...
Doelstelling 2017-08-31T11:22:22+00:00

Doelstelling

De Henri Bernard Stichting  heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan studenten van de Erasmus Universiteit te Rotterdam, die vanwege omstandigheden niet in aanmerking komen voor studiefinanciering vanuit de Nederlandse Overheid, en dientengevolge bijvoorbeeld hun master en/of bachelor niet meer zouden kunnen afmaken.

De steun die verstrekt wordt is gelimiteerd tot maximaal 3 jaar en is niet bestemd voor levensonderhoud  of kamerhuur, maar puur gericht op studiekosten.

Bovendien wordt gebruik gemaakt van een zeer strenge selectie, alvorens de studerende in aanmerking komt. Ondersteuning die toegekend wordt, zal door de Henri Bernard Stichting altijd rechtstreeks aan de onderwijsinstelling betaald worden, dus nooit aan de studerende.

Logo Erasmus Universiteit Rotterdam